top of page

CORONA WT & DT & Delavnica / Workshop

 • Facebook Social Icon
Velenje 2019

Fb dogodek

Datum: 4.-5.7.2020

Kraj: Konjeniški klub KROFLA, Podpeca 43, 2393 Črna na Koroškem

Urnik:

 • 4.7.2020, sobota / Saturday, WT & 4Fun DT

  • 7.30 – 9.00: registracija / registrations - WT & 4Fun DT

  • 9.00 – 12.00: WT Predtekmovalci / Puppy, Začetniki / Beginners, Druge pasme / Other breeds

  • 12.00 – 13.00: kosilo / lunch

  • 13.00 – 16.00: WT Odprti/Open, Novinci / Novice, Veterani / Veterans

  • 16.00 – 19.00: 4Fun DT

  • 19.00 – 21.00: rezultati & večerja / results & dinner

 • 5.7.2020, nedelja, Delavnica / Workshop - Dr. Csaba Szantay
  • 7.30 – 8.30: registracija / registrations

  • 8.30 – 13.00: Delavnica / Workshop

  • 13.00 – 14.00: kosilo / lunch & podelitev spričeval / & certificates

Ceniki:

 • WT tekma & 4Fun DT:

  • prijava in plačilo do 14.06.2020: 45 € / psa za nečlane, 35 € / psa za člane LKDP in LKD (drugi)

  • plačilo do 18./19.6.: 55 € / psa za nečlane, 45 € / psa za člane LKDP in LKD (drugi)

   • vsak naslednji pes ima 5 € popusta

   • prijava na dan dogodka ni možna

 • Delavnica / Workshop: individualni dogovor / individual arrangement

 • članarina v LKDP: 20 € za leto 2021

Prijavnice Velenje 2019
Točkovanje za PRVAKA dogodka

Prenočišča / lodging:

 • avtodomi - na lokaciji KROFLA / campervans on the location KROFLA

 • Hostel BIKE & Ski, Mežica, http://bikeski.si/en/accommodation/

 • Hotel Kavalir Črna, Center 109, 2393 Črna na Koroškem, Slovenija ( booking.com)

Prehrana - dostava po naročilu / food can be delivered upon order

Veterinarska postaja / Vet station: Celjska cesta 126, 2380 Slovenj Gradec, (02) 881 23 00

Prva medicinska pomoč / First aid: Ob Suhi 11, 2390 Ravne na Koroškem, (02) 870 52 00

Informacije / Information: Vasja Mrdavšič, KROFLA, krofla@gmail.com, +386 (0)41 271 297

Podatki za plačilo preko TRR:
 

Lovsko kinološko društvo za prinašalce

Dolenje selce 17, 8211 Dobrnič
IBAN: SI56 6100 0002 0949 922

BIC/SWIFT: HDELSI22

Delavska hranilnica d.d.

Pripis:
aktivnost-2020-priimek-klicno ime psa

Sodniki Velenje 2019

Sodnik in sodnika - pripravnika za WT in DT

Csaba Szantay.jpg

Dr. Csaba Szántay

Najprej in predvsem želim izraziti zahvalo za povabilo za sojenje v Sloveniji, kar je zame resnična čast!


Po poklicu sem raziskovalec in sem se zaljubil v idejo o “posedovanju” in treniranju delovnih prinašalcev pred približno 16 leti. Z leti sem razvil veliko spoštovanje do izjemnih inštruktorjev in vodnikov, ki jih imamo na Madžarskem, in tistih, ki sem jih spoznal v tujini, kot tudi do izjemnih prinašalcev. Seveda, prava čarovnija je v timskem delu izkušenega vodnika in izkušenega psa. Upam, da se bo ta čudež vedno znova pojavljal v Sloveniji!

Sodniški pripravniki po pravilniku LKDP - izvleček iz Pravilnika

WT lahko sodijo le naslednji sodniki:

 1. Tuji sodniki z licenco matične države (FCI / KC sodniki)

 2. Za slovenske sodnike veljajo sledeči pogoji za imenovanje za sodnika za WT:

 • Če je opravil pogoje za pridobitev sodniške licence v skladu s priporočili Komisije za prinašalce FCI v katerikoli državi z dolgoletno tradicijo organiziranja WT

 • Če je sodnik za katerokoli delo ali za ocenjevanje zunanjosti, v skladu s pogoji KZS, in je hkrati:

  • najmanj trikrat uspešno vodil psa prinašalca na WT v najvišjem težavnostnem razredu, in

  • najmanj dvakrat stažiral pri različnih sodnikih FCI / KC na WT vseh težavnostnih stopenj s pozitivno oceno odgovornega sodnika, in

  • najmanj petkrat sodeloval z različnimi sodniki kot pomočnik / stevard ali zapisničar

 • Če je sodeloval pri organizaciji najmanj treh prireditev po programu WT

 • Če so izpolnjene zgoraj navedene zahteve, lahko LKDP to osebo vpiše v seznam sodnikov kot "WT sodnik - pripravnik". Skupaj z izkušenim sodnikom FCI / KC lahko sodi na lokalnih tekmovanjih po tem pravilniku za WT.

 • WT sodnik – pripravnik lahko po tem, ko je trikrat usešno sodil na tekmah po pravilniku za WT, in po zaključenem specifičnem izobraževanju v skladu s pravili KZS, opravi teoretični in praktični del izpita pri vabljenem domačem ali tujem WT sodniku FCI / KC najvišjega ranga, nakar se ga vpiše v seznam sodnikov kot “WT sodnik”.

Prof. dr. Hojka Kraigher ustreza vsem pogojem za sodnika - pripravnika po Pravilniku LKDP:

 • je sodnica za zunanjost KZS - FCI

 • več kot 3x je uspešno vodila psa v razredu odprti na WT

 • več kot 5x sodelovala kot zapisničar ali stevard pri različnih sodnikih

 • več kot 3x sodelovala pri organizaciji WT

 • 2x je stažirala pri FCI sodnikih za WT in pridobila pozitivno oceno Stefa Bollena in Dr. Csabe Szantaya (2018)

Bojan Čepirlo delno izpolnjuje pogoje za začetek stažiranja za sodnika - pripravnika po Pravilniku LKDP:

 • več kot 3x je uspešno vodil psa v razredu odprti na WT in DT

 • več kot 5x je sodeloval kot zapisničar ali stevard pri različnih sodnikih

 • več kot 3x je sodeloval pri organizaciji WT

 • kot pomočnik pri sojenju pri Dr. Csabi Szamtayu je začel s stažiranjem za sodnika - pripravnika za WT po Pravilniku LKDP

Prehrana

Prehrana (naročila zbiramo do najkasneje 2. julija 2020, da lahko naročimo točno število  kosil, na e-naslov LKDP):

 • sobota: pica ali enolončnica, cena 6€

 • nedelja: pica ali enolončnica, cena 6€

Pravila obnašanja

Za psi pobirajte iztrebke. Psi morajo biti na povodcu, razen ob delu na sodnikovo povelje. Pred, med in po testu / tekmi se psi ne smejo zadrževati niti prehajati preko delovišč. Za škodo, povzročeno s strani vodnika ali psa, je odgovoren lastnik.

Ugodnosti

Sponzorji

firedog_banner_600x200.jpg
Canis barvni.jpg
image001.jpg
Lignum.jpg
Lignum

Rezultati

Rezultati
bottom of page