top of page

Sestanki društva

Ustanovni zbor:

 • 27. 11. 2018, Ljubljana;

 • soglasno sprejet sklep o ustanovitvi društva z imenom Lovsko kinološko društvo za prinašalce (LKDP);

 • soglasno sprejet Statut LKDP;

 • soglasno izvoljeni člani upravnega in nadzornega odbora;

 • soglasno sprejet sklep o včlanitvi v KZS;

 • soglasno sprejet sklep o pripravi pisma o nameri sodelovanja s podobnimi društvi.

Sestanek za sponzorje, opremo in dogodke v 2019:

 • 26. 01. 2019, Ljubljana;

 • soglasno sprejet sklep o iskanju sponzorjev in popustov za člane;

 • soglasno sprejet sklep, da naročila opreme oddaja društvo za člane na določeno obdobje pri cenovno najnižjem ponudniku opreme, prvo naročilo bo izvedeno v prihajajočem tednu po prejemu naročil članov;

 • uredi se vse prijavnice za dogodke na spletni strani in spletna stran;

 • na letaku za dogodke in tečaje LKDP v 2019 se da ponudnika, ki bo članom predstavljal najugodnejši nakup opreme;

 • pristopno izjavo v društvo se oblikuje še za natis;

 • na zadnjo stran članske izkaznice se da montažo fotografij ali generalnega sponzorja s QR kodo LKDP;

 • poišče se najugodnejšo, a kvalitetno, možnost natisa revij;

 • kupi se potrebno opremo za izvedbo dogodkov (dummyje, šotore...);

 • uredi se vse v zvezi s sodnikom za "klubski vikend" na lokaciji;

 • uredi se vse v zvezi s protorom za "delo in razstava" ter poskrbi za spremljevalno dogajanje;

 • naredi se plan tečajev glede na odsotnosti inštruktorjev.

Sestanek za evalvacijo Pasjih dni v Velenju in dogodke v 2019:

 • 12. 07. 2019, Ljubljana;

 • dogodek je bil uspešen v vseh pogledih;

Sestanek za vd članov UO:

 • 09. 02. 2020, Ljubljana;

 • zaradi pordoniške odsotnosti trenutne blagajničarke (Petre Rant, hvala za dosedanje delo! in se priporočamo še za naprej) jo nadomesti trenutna tajnica (Barbara Horvat), ki tako postane vd blagajničarke;

 • zaradi zamenjave funkcije tajnice v vd blagajničarko (Barbara Horvat), postane vd tajnka Manca Gostič;

 • sklepi so soglasno sprejeti do občnega zbora in volitev;

bottom of page