Strokovni kader

Hojka Kraigher

Sodnica za zunanjost FCR, GR, LR, inštrutkorica za šolanje lovskih psov I. pri KZS, vodnica psa reševalca.

Iveta

Kovačova

Inštrutkorica za klasiko pri KZS.

Barbara

Horvat

Sodniška pripravnica za RO, inštrutkorica za RO višja stopnja, za klasiko, FCI OB, vodja kroga in zapisnikar pri KZS.

Gorana Smoljenović

Inštrutkorica za reševalne pse (IPO, ruševina) pri HKS, inštruktor reševalsih trening skupin, inštruktor klasične poslušnosti.

Bojan

Čepirlo

Prinašanje WT in DT.

Irma

Starman

Delo z nosom, terapija s psi pri Tačkah pomagačkah.

Inštruktor za klasiko, ravnotežje-koordinacijo-zavedanje telesa (balance), RO, reševanje problemov pri ENCI.

Romina Vidmar Dolgan

Vodja kroga in zapisnikar pri KZS.

Miha Lomšek

Inštrutkor za klasiko in polagalec sledi pri KZS.

Miroslav Zidar

Inštrutkor za ...

Inštruktor za ...

Manca Gostič

Vodja kroga in zapisnikar pri KZS.

WT sponzor: Firedog www.firedog.eu