Vodniki

Hojka Kraigher

Vodnik lovskega psa, vodnik reševalnega psa, vodnik psa spremljevalca.

Barbara

Horvat

Vodnik lovskega psa pinašalca, vodnik rally obedience psa, vodnik psa spremljevalca, vodnik reševalnega psa - pripravnik.

Karmen

Pečar Koritnik

Vodnik psa spremljevalca, vodnik reševalnega psa - pripravnik.

Irma

Starman

Vodnik psa terapevta.

Iveta

Kovačova

Vodnik psa spremljevalca.

Matej

Hunjadi

Vodnik lovskega psa.

Manca

Gostič

Vodnik reševalnega psa - pripravnik.

Mojca

Zagožen

Vodnik psa spremljevalca, vodnik reševalnega psa - pripravnik.

Peter

Čadež

Vodnik lovskega psa.

Petra

Prebeg

Vodnica službenega psa SV za iskanje eksploziva.

Gorana Smoljenović

Vodnik reševalnega psa, vodnik psa spremlejvalca.

Vodnica lovskega psa prinašalca.

Yulia Titovets

Vodnica psa spremljevalca.

WT sponzor: Firedog www.firedog.eu