top of page

Organi društva

UPRAVNI ODBOR:

 • predsednik: Hojka Kraigher

 • tajnik: Manca Gostič

 • blagajnik: Barbara Horvat

NADZORNI ODBOR (častno razodišče):

 • predsednik: Matej Hunjadi

 • član: Peter Čadež

 • član: Petra Prebeg

VOLILNA KOMISIJA:

 • predsednik: Matej Hunjadi

 • član: Peter Čadež

 • član: Petra Prebeg

DISCIPLINSKA KOMISIJA:

 • predsednik: Matej Hunjadi

 • član: Peter Čadež

 • član: Petra Prebeg

KOMISIJA za DELO, VZREJO in PRIREDITVE:

 • član: Bojan Čepirlo (WT, DT),

 • član: Barbara Horvat (vzreja CBR, CCR, NSDTR, testi mladičev in revije),

 • član: Matej Hunjadi (lov in lovske preizkušnje),

 • član: Iveta Kovačova (vzreja FCR),

 • predsednica komisije: Hojka Kraigher (ostalo),

 • član: Irma Starman (terapija s psi),

 • član: Mojca Zagožen (prireditve)

UPRAVNI ODBOR:

 • naloge: vodenje društva, sodelovanje s komisijami za vzrejo, delo in prireditve

 • vizija: razvoj društva in dejavnosti s prinašalci

 • kontakt: lkdp.info@gmail.com

NADZORNI ODBOR (častno razodišče):

 • naloge: nadzor nad delovanjem društva, opravlja naloge volilne in discipllinske komisije ter častnega razsodišča

 • vizija: razvoj društva

 • kontakt: lkdp.no@gmail.com

VOLILNA KOMISIJA:

 • naloge: priprava pogojev za izvedbo volitev

 • vizija: demokratičnost in korektnost volitev

 • kontakt: lkdp.no@gmail.com

DISCIPLINSKA KOMISIJA:

 • naloge: reševanje sporov, pritožb in nepravilnosti

 • vizija: korektno delovanje društva in članov

 • kontakt: lkdp.no@gmail.com

KOMISIJA za DELO, VZREJO in PRIREDITVE:

 • naloge: pomoč vzrediteljem

 • vizija: razvoj vseh aktivnosti s prinašalci, delo v smeri zdravih, delovnih in telesno delu ustreznih potomcev

 • kontakt: lkdp.info@gmail.com

bottom of page