Dokumenti

Statut

Zakon o zaščiti živali

Zakon o zaščiti hišnih živali

Zakon o divjadi in lovstvu

Pravilnik  o uporabi lovkih psov v loviščih

Pravilnik o premikih

hišnih živali

Zakon o društvih

Mednarodna pravila za poljske preizkuse

Work in show točkovanje

Pravila za mednarodne delovne teste

Točkovanje za naj psa

pretekle sezone

Pravilnik za wt, dt, tim wt, work&show Lkdp

Pravilnik za skoke v vodo in plavanje

Pravilnik za

team-tim wt Lkdp

Pravilnik za

4fun WT

Točkovnik za

4fun WT