top of page

Članstvo

Nove člane sprejemamo skozi vse leto. Trudimo se, da se tako psi kot vodniki v naši družbi počutijo v redu ter na pozitiven način šolanja psov pridobivajo novo znanje in izkušnje. Vedno smo pa tudi veseli ljudi, ki že imajo kinološko znanje, izkušnje ter licence različnih organizacij.

VIZIJA DRUŠTVA:

  • podpirati kinološke ambicije in cilje vseh članov,

  • pridobivati novo znanje na kinološkem področju,

  • biti kinološko aktiven v vsaj eni, če ne v več različnih disciplinah.

ČLANSTVO:

  • velja od plačila članarine do 31. 03. naslednjega leta,

  • nudi ugodnosti v društvu in pri sponzorjih.

KAKO SE LAHKO VČLANIM:

  • izpolnim pristopno izjavo - vlogo, s katero se strinjam s Statutom ter ostalimi akti društva in z vizijo društva, ki vključuje soglasje  o objavi osebnih podatkov in fotografij za namene podpore aktivnosti društva,

  • upravni odbor pregleda vlogo in javi preko e-pošte odločitev glede sprejema v društvo (za člana ali za pripravnika),

  • nato še nakažem letno članarino za tekoče leto na TRR društva ter pošljem potrdilo o plačilu na e-naslov društva.

PRISTOPNA IZJAVA V DRUŠTVO / HOW TO ENROLL:

LETNA ČLANARINA za 2020: 20,00 €

ČLANARINA Z REVIJO (1 številka): 32,00 € (za člane z revijo v 2019 je cena članarine z revijo v 2020 20,00 €)

 

SI56 6100 0002 0949 922 (odprt pri Delavski hranilnici d.d.), LKDP, Dolenje selce 17, 8211 Dobrnič, Slovenija.

ČLANSTVO:

- polnopravni član (ko pripravnik opravi LPP, WT ali vsaj VP2, BBH in ga UO sprejme v polnopravnega člana)

- član pripravnik

- častni član

Vaše v včlanitvenih obrazcih navedene kontaktne podatke bomo hranili v evidenci vse do prenehanja članstva za namen obveščanja članov o aktivnostih društva na podlagi Statuta in Zakona o društvih.

bottom of page